PRACOVNÁ VERZIA - Aktualizácie podľa požiadaviek občanov

Sfunkčnenie Referenda!

Naším prvoradým a hlavným cieľom je sfunkčnenie Referenda, pretože v súčasnom znení zákona o Referende sú ustanovenia, ktoré značne obmedzujú jeho reálne použitie.

Požadujeme nasledovné:

  • 350 000 podpisov, v súčastnosti potrebných na vyhlásenie Referenda zmeniť na 30 000 podpisov
  • zrušiť minimálnu účasť 50% oprávnených voličov a zákonom upraviť, že Referendum je platné pri akejkoľvek účasti
  • Upraviť zákonom, že výsledok Referenda - pokiaľ nie je v rozpore s ústavou - je záväzný a musí byť schválený poslancami

Prínos tejto zmeny pre občana

DOTERAZ: V súčasnej dobe, politici potrebujú občana iba na to, aby vhodil hlasovací lístok do urny. Tým podľa nich úloha občana končí! Následne sú politici štyri roky "nedotknuteľní" (pokiaľ sa sami nerozhádajú) a robia len to, na čom sa dohodnú v koalícii a požiadavky občanov sú prehliadané.

PO ZMENE: Referendum je prvým a základným krokom k tomu, aby politici boli nútení zaoberať sa potrebami občana! Dáva mám, občanom, veľmi silný nástroj pomocou, ktorého je možné priamo ovplyvňovať zákony v našej krajine! Aby sme mohli tento nástroj začať používať, potrebujeme ho sfunkčniť!

DOTERAZ: Aktuálne zákony o Referende znamenajú, že občania nemajú reálnu šancu jednoduchým spôsobom vyhlásiť referendum, pretože potrebný počet podpisov je príliš veľký!

PO ZMENE: Znížením počtu podpisov potrebných k vyhláseniu Referenda sa výrazne zvýši možnosť občanov vyhlásiť referendum a tým priamo ovplyvniť zákony SR tak aby boli v prospech celej krajiny.


DOTERAZ: Všetky Referendá - s výnimkou toho o vstupe do EU - v histórii Slovenskej Republiky boli neplatné, pretože súčasná požiadavka na 50% účasť oprávnených voličov je nastavená tak, že úspešné Referendum je prakticky nemožné bez veľmi silnej - mediálnej a politickej - kampani, na ktorej zaplatenie však občania nemajú peniaze!

PO ZMENE: Pri absencii tohoto obmedzenia bude možnost aby sa občania, ktorým záleží na ich krajine, mohli podieľať na vytváraní zákonov a aby tieto zákony slúžili občanom! Taktiež budú mať občania právo zablokovať prijatie zákonov, ktoré škodia záujmom Slovenska!


DOTERAZ: Výsledky Referenda nie sú pre politikov záväzné a tým pádom je moznosť výsledky Referenda ignorovať alebo nezmyselnými právnymi kľučkami a "diskusiami" viesť do stratena!

PO ZMENE: Zákonná úprava zabezpečí, že vôľa občanov bude premietnutá do zákonov bez možnosti ignorovania názoru občana.

Spojme sa pre dosiahnutie tohoto cieľu

Nieje dôležité či ste sympatizant niektorej strany alebo nie. Na rôzne otázky a problémi može mať každý občan iný názor. Avšak aby mohol svoj názor každý jeden z nás vyjadriť, potrebujeme účinný nástroj. Ten nástroj je FUNKČNÉ REFERENDUM. Tento nástroj by mal byť náš spoločný cieľ a pre jeho dosiahnutie sa musíme spojiť a jednoznačne ho prezentovať. Len dosiahnutím tohoto jednoduchého - ale zároven kľúčového - cieľa urobíme prvý krok k akýmkoľvek ďaľším zmenám. Zmenám, ktoré budú na základe požiadaviek občanov. Potom sa možeme sústrediť na ďalšie cieľe, a s pomocou Referenda ich napĺňať. Preto odložme menej podstatné záležitosti zatiaľ bokom a sústreďme sa na tento cieľ.

POŽIADAVKU INICIUJE

Skutocny Snem

Skutočný Snem webstránka

POŽIADAVKU PODPORUJÚ

xxx

ĎALŠIE INFORMÁCIE

xxx